Top
Martin Dobiš

Martin Dobiš

Account Director

Na Filozofickej fakulte UK študoval na Katedre marketingovej komunikácie. Po ukončení VŠ absolvoval rigoróznu skúšku v smere Masmediálne vedy a filozofia. Na pozícii vedúceho marketingu vybudoval značku EduScho na Slovenskom trhu a Českom trhu. Počas svojej viac ako 12 ročnej praxe pôsobil
v agentúrach ako JWT Worldwide, VYV, Creo Young & Rubicam, kde pracoval pre viacero domácich
a zahraničných klientov.

Medzi najvýznamnejšie komunikačné aktivity patrí Informačná kampaň o zavedení eura na Slovensku, rebranding Slovenskej pošty a kompletného sortimentu Julius Meinl. Realizoval aj kampane
pre klientov ako Hubert, Shell, McCain, Sibamac a Tipos. Ovláda nemecký a anglický jazyk.

Email: dobisprclinic.eu