Top
Martin Opatrný

Martin Opatrný

MANAGING DIRECTOR ČR

Martin je výkonný riaditeľ a tiež spolumajiteľ českej pobočky PR Clinic. Osobne dohliada na všetky projekty a jeho parketou je krízová komunikácia a strategické PR. V oblasti komunikácie sa pohybuje viac ako 15 rokov ako v súkromnom, tak aj štátnom sektore. Predovšetkým krízovej komunikácii sa venoval v medzinárodnej spoločnosti Emoney Group, kde bol zodpovedný za PR skupiny v CEE regióne. Predtým pôsobil ako špecialista na komunikáciu, Public Relations a Public Affairs v medzinárodnej poradenskej a lobistickej sieti Interel, kam prešiel z pozície tlačového tajomníka a hovorcu predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Významnú prax absolvoval aj na Ministerstve pre miestny rozvoj, kde okrem iného viedol odbor zahraničných vzťahov. Praktické znalosti novinárskej práce načerpal tiež ako redaktor Českej televízie, v súkromnej PR agentúre, a tiež samostatnou publikačnou činnosťou týkajúcou sa hlavne komunikácie a etikety. Martin je tiež vyhľadávaným lektorom mediálnej a krízovej komunikácie, ktorú prednáša okrem iného aj na Diplomatickej akadémii Ministerstva zahraničných vecí. Absolvoval doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore kulturológie, kde sa špecializoval na masovú komunikáciu a psychológiu. Predtým sa venoval štúdiu manažmentu a marketingu.

Email: opatrnyprclinic.eu