Top
Katarína Točíková

Katarína Točíková

Office Manager

Vyštudovala ekonomiku podniku na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu. Poskytuje služby v oblasti administratívnej a organizačnej podpory pre vedenie spoločnosti, zodpovedá za administratívny a procesný chod spoločnosti, vedenie evidencií, personálnej agendy a zabezpečovania dodávateľských vzťahov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Do teamu PR Clinic nastúpila v júli 2013

Email: tocikovaprclinic.eu