Top
Juraj Danielis

Juraj Danielis

CEO

Juraj je väčšinovým vlastníkom PR agentúry PR Clinic, osobne riadi viaceré strategické projekty firmy
a špecializuje sa predovšetkým na oblasť krízovej komunikácie.

Má dlhoročné skúsenosti s prácou v mienkotvorných médiách, vrátane agentúr SITA a TASR,
ako aj denníkov SME a Hospodárske noviny. Ekonomickej žurnalistike sa venoval nielen ako redaktor, ale zastával aj viaceré vedúce pozície. Práve práci v denníku Hospodárske noviny sa venoval takmer šesť rokov a ako zástupca šéfredaktora mal na starosti aj rozvoj online projektov
a mimoriadnych projektov v oblasti analýz.

Po ukončení práce v médiách pracoval ako PR manažér vo významných slovenských spoločnostiach, vrátane Slovenskej pošty. Neskôr sa venoval mediálnemu poradenstvu a mediálnemu lobingu
pre klientov z oblasti finančného trhu, personalistiky, fleet managementu, FMCG a miestnej samosprávy. Študoval na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave a je absolventom prestížnej školy pre ekonomických novinárov v nemeckom vydavateľstve Handelsblatt, ktoré patrí
k najväčším v Európe. V médiách patriacich do tejto skupiny publikoval množstvo textov.

Aktívne ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

Email: danielisprclinic.eu