Top
Vanda Beňačková

Vanda Beňačková

ACCOUNT EXECUTIVE

Vanda pôsobí v PR Clinic od ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia mediálnej komunikácie na fakulte masmédií PEVŠ. Dnes už ako absolventka magisterského stupňa štúdia masmediálnej a marketingovej komunikácie pracuje na viacerých klientoch. Orientuje sa prevažne v oblasti lifestyle. Do tímu PR Clinic nastúpila v júli 2015. Ovláda anglický jazyk.

Email: benackovaprclinic.eu