Top
Martina Dobišová

Martina Dobišová

Client Service Analyst

Martina po skončení štúdia začala pracovať na obchodnom oddelení zastúpenia BMW v Prahe. Venovala sa koordinovaniu eventových akcií a prezentácii značky na veľtrhoch a módnych prehliadkach. Neskôr nastúpila do mBank, kde na marketingu pracovala na správe marketingového rozpočtu a bola zodpovedná aj za BTL aktivity banky. Jej hlavnou náplňou práce bolo vytváranie finančných analýz, správ, procesných máp a správneho čerpania budgetu. Súčasťou jej práce bol rozvoj regionálneho marketingu cez podlinkové aktivity a eventy v Čechách a na Slovensku.

V PR Clinic sa venuje manažmentu financií, reportom a podlinkovým aktivitám.

Email: dobisovaprclinic.eu