Top
Vanda Beňačková

Vanda Beňačková

ACCOUNT EXECUTIVE

Vanda pôsobí ako stážistka od ukončenia bakalárskeho stupňa štúdia mediálnej komunikácie na fakulte masmédií PEVŠ.
Svoje poznatky zo štúdia chce premeniť na praktické skúsenosti. Zaujíma sa o oblasť public relations a online marketing. Do tímu PR Clinic nastúpila v roku 2015. Ovláda anglický jazyk.

Email: benackovaprclinic.eu