Top
Ľubomír Šimkovič

Ľubomír Šimkovič

Account Manager

Po štúdiu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity cv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobil
vo farmaceutickej oblasti, kde aktívne participoval na tvorbe špecializovaného periodika, pripravoval tlačové správy a vyjadrenia pre médiá a zároveň zodpovedal za funkčnosť a aktualizáciu webstránky.

Štyri roky pôsobil ako šéfredaktor špecializovaného hudobného portálu, kde okrem obsahovej stránky zodpovedal aj za marketing a sprievodné eventové aktivity. Ďalej sa venoval eventovej produkcii
a dramaturgii hudobného klubu. V TASR pracoval ako editor spravodajstva a publikoval aj vlastné autorské články a moderoval vlastnú TV reláciu. Aktívne sa pohybuje v prostredí showbiznisu
ako aj promotérskej činnosti. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Tím PR Clinic posilnil od marca 2015.

Email: simkovicprclinic.eu